viernes, 20 de noviembre de 2009

Exordium

Primero, lo primero: Presentarme. Me llamo Ander (Andres en castellano) , naci el 12 de mayo de 1993, vivo en Zarautz (googleadlo si no sabeis donde esta) y escribo este blog mas como "diario personal" que como noticiero, pero como tampoco me importa que la gente lo lea, podria considerarse como una "carta abierta a quien le interese". Ademas, entre que ni dios lo leeria a priori y he puesto palabras en latin, esto me da una privacidad casi absoluta. El proposito de esta carta abierta es, como el titulo indica, el de regurgitar toda la basura que produce mi cerebro al procesar el mundo que me rodea, y como nadie esta obligado a leer este blog, yo no he hecho nada malo. Esperemos que este blog no se convierta en el enesimo proyecto que empiezo y dejo aparcado a media semana. Puede que escriba sobre politica, humor, libros, internee, ciencia, musica o simplemente me cague en todo lo que se desplaza lo suficiente como para ser perceptible al ojo humano(se menea).

No creo que escriba todos los posts en euskera e ingles, es taaan burocratico. En todo caso, el ingles y el euskera no son mi fuerte, asi que las correcciones son bienvenidas. PELIGRO:Traductor traidor.

Vale!


First, what's first: Introducing myself. My name is Ander (Andrew in english), I was born in the 12th of May of 1993, I live in Zarautz (google it) & I write this blog more as a kind of "personal diary" than a broadcast, but as I don't care if people reads it, it could be considered an "open letter for s/he who cares". Anyway, taking into account that nobody is going to read this a priori and that I've used latin words, I have almost complete privacy. The purpose of this open letter is, as the tittle points out (Deliro ergo sum: Surpluses of my brain) to regurgitate all the rubbish my brain produces processing the world around me, and as nobody is forced to read this blog, I haven't done anything wrong. I hope this doesn't become the next project I take up and leave in half a week. I might writte about politics, humour, books, internee, science, music or simpli shit all over everything that displaces itself enough to be percieved by the human eye (That is, moves)

I won't writte in english & basque every post, it's sooo burocratic. Anyway, english & basque are not my strong lenguages, so I welcome corrections. WARNING: Translator traitor.

Vale!


Lehenengo, lehenengoa: Aurkezpena. Ander deitzen naiz, 1993ko maiatzaren 12an jaio nintzen, Zarautzen (googleatu ezazue ez baduzue ezagutzen) bizi naiz eta blog hau "eleberri pertsonal" bezala dago gehiago idatzita berri moduan baino gehiago, baino jendeak irakurtzea importa ez zaidanez "Interesa duenarentzako gutun irekia" bezala hartu daiteke. Gainera, a priori inork ez duenez irakurriko eta latinbezko hitzak jarri ditudanez, honek pribazitate ia absolutua ematen dit. Gutun ireki honen xedea, goiburuak (Deliro ergo sum: Neure burmuinaren sobrak) dioen bezala, neure burmuinak neure inguruko mundua prozesatzean sortzen duen zabor guztia regurgitatzea da, eta blog hau irakurtzera inor beharturik ez dagoenez, nik ez dut ezer txarrik egin. Espero dut blog hau ez bihurtzea hasi eta aste erdira uzten duan proyektu orietakoren bat. Politikari, humoreari, liburuei, interneetari, zientziari, musikari buruz idatz dezaket baina baita ere gizakiak sumatzeko nahikoa desplazatzen den (hau da, mugitzen den) edozer kaka egitera bidali dezaket.

Ez ditut post guztiak euskeraz eta ingeleraz idatziko, haaaain da burokratikoa eta. Edozein modutan, euskara eta ingelera ez dira nire hizkuntza garatuenak, eta beraz zuzenkeatk ongietorriak dira. KONTUZ:traduktore traidore.

Vale!

No hay comentarios:

Publicar un comentario