sábado, 29 de junio de 2013

Euskal eguzkizpiak Euskal Herrira

Ez dakizuenontzat, Euskal Herria, penintsula iberikoa den atlantikotasun-ukitudun- mediterraneotzaren-nagusitasuneko kiste erdi-nordiko arraro hori, ez da hau bakarrik onerako (adib. Langabezia, per capita BPG, eskola porrota, zientzia, industria, ea.), baizik eta txarrerako ere (suizidioak, klima, ea.). Badirudi gaitasun gastronomiko mediterraniarrak bakarrik bereganatzeko gai izan garela (eta beharbada gainditu, Michelin gida eta beste batzuen arabera, baina hori eztabaidagarria da), horrela astakeria bratwürstiko-kartoffelikoak ekidinez. Baina gure buruaz beste egitean hain gaizki ez gaudenez, eta egia esan nola konpondu ez zaidanez bururatzen, eguraldian zentratuko naiz: 
Euskal Herria era ia-etengabean dago hodei-geruza batez estalita, zeina, noizean behin uholdeak eragiteaz eta aterkiak leku orora eramarazteaz gain, Orodruin/Amon Amartheko errauts-hodeiek Mordorren gain gainditu ezineko eraginkortasun garaiezinarekin gainerako mundua argitzen duen izarra ezkutatzeaz arduratze den, nire atzerrirako bidaietan frogatu ahal izan dudan bezala. 

[Batezbesteko euskaldunak izpi ultramoreei hain gutxi dago aurkeztua non “immunitatea” galtzen duen eta erredurak erraz jasan, hemen ikus daitekeen bezala]
Gertakari hau kaltegarria da turismoarentzat, osasunarentzat (D bitaminaren metabolismoa) y eta energia ekoizpen (xafla fotoboltaikoak) eta kontsumoarentzat (berokuntza, argia), Schopenhauer eta Kierkegaardekin zure gurasoak hiltzear dauden ospitale-gelan egotea baino deprimenteagoa izateaz gain. 
Beno, hori putakeria bat da. Baina eguraldia ezin da aldatu, esango du berorrek, irakurle maiteak, zaren bezala hain azkar eta argia. Ba EZ. Hodei ereinta deitzen den gauza bat dago, zeinak ídemen kondentsazioa azkartzea ahalbidetzen duen zilar nitratozko (AgNO3) edo karbono dioxidozko (CO2) partikulak dispertsatuz, euria nahierara eraginez. Dispertsio hau hegazkinen edota artilleria bidez egin daiteke, Txinako gobernuak 2008ko Joko Olinpikoetarako egin zuen bezala. 
Nik galdetzen dut: Badago ezer bilbotarragoa sirimiria eragitea baino KANOIKADEZ?
Egoera urte honetan kritikoa izan da: Urteko lehen sei hilabetetako prezipitazioek erregistro historiko GUZTIAK gainditu dituzte, hamarkadetako uholde okerrenak jasan ditugu eta ez ditugu bi egun eguzkitsu segidan eduki duela bi aste arte (literalki); zeri ari da itxaroten lehendakaria?
Hau nire jaioterria (Zarautz): Maitzak 17 arratsaldez, kostaldeko herria.
Bai, bai, bake prozesua, krisian gaude eta dirua ezin da alferik gastatu, baina hain garesti aterako litzaiguke armada espainiarrari, hamaika ordainketa berandututa dituena eta bere materiala ez duena ezertarako erabiltzen, artileria pieza batzuk alokatzea eta zerua kanoikatzea izotz lehorrarekin, edonon eros daitekeena? Eta turismo, energia eta produktibitate onurak? Are gehiago: Jarri ahal diezaiokegu preziorik eguzkiaren distira etengabeari? Para quienes no lo sepáis, el País Vasco, ese extraño quiste semi-nórdico en la predominante-mediterraneidad-con-toques-de-atlantismo que es la península ibérica, no es tal sólo para lo bueno (pej. Paro, PIB per cápita, fracaso escolar, ciencia, industria, etc.), sino también para lo malo (suicidios, clima, etc.). Parece ser que sólo hemos sido capaces de asimilar el talento gastronómico mediterráneo (e incluso superarlo, según la guía Michelin y otros, pero eso es discutible) y así evitar barbaridades bratwürstico-kartoffélicas. Pero como en lo de los suicidios tampoco vamos tan mal, y tampoco se me ocurre cómo evitarlo, me voy a centrar en el tiempo (y por tiempo quiero decir eguraldia/weather, no denbora/time, que menuda vergüenza 400 millones de hispanohablantes y no poder distinguir estos dos conceptos): 
El País Vasco está cuasi-permanentemente cubierto por una capa de nubes que, además provocar inundaciones de vez en cuando y obligarnos a llevar paraguas a todas partes, se dedica con imbatible efectividad no superada ni por las nubes de ceniza de Orodruin/ Amon Amarath sobre Mordor a ocultar la presencia del astro que ilumina el resto del mundo, tal y como he podido comprobar en mis viajes a tierras extranjeras.
[El vasco medio está tan poco expuesto a los rayos ultravioleta que pierde “inmunidad” y sufre quemaduras fácilmente, como se aprecia en esta foto]
Este fenómeno resulta pernicioso para el turismo, la salud (metabolismo de la vitamina D) y la producción (placas fotovoltaicas) y consumo (calefacción, luz) de energía, aparte de ser más deprimente que Schopenhauer y Kierkegaard acompañándote en la sala de hospital donde tus padres están agonizando en sus últimos días antes de morir. 
Vale, eso es una putada, pero el eguraldi no se puede cambiar, dirá Vd., querido lector, siendo como es tan inteligente y perspicaz. Pues NO. Hay una cosa llamada siembra de nubes, que permite acelerar la condensación de ídem dispersando partículas de nitrato de plata (AgNO3) o dióxido de carbono (CO2), provocando lluvia a voluntad. Dicha dispersión se puede realizar con aviones o con piezas de artillería, como ya hizo el gobierno de China para los JJOO de 2008. 
Yo pregunto ¿Acaso hay algo más bilbaíno que provocar sirimiri A CAÑONAZOS?
 La situación este año ha sido crítica: Las precipitaciones para los primeros seis meses han superado TODOS los registros históricos, hemos sufrido las peores inundaciones en décadas y no hemos tenido dos días seguidos de sol hasta hace dos semanas (literal) ¿A qué espera el lehendakari?

El pueblo donde nací (Zarautz): 17 de mayo por la tarde, pueblo costero.
Sí, sí, el proceso de paz, estamos en crisis y no se puede malgastar dinero, pero ¿Tan caro nos saldría alquilar artillería al ejército español, que tiene mil pagos atrasados y no usa sus material para nada y cañonear el cielo con hielo seco, que se consigue en cualquier sitio? ¿Y los beneficios de turismo, energía y productividad laboral? Es más ¿Acaso se puede poner precio al eterno resplandor del Sol?

No hay comentarios:

Publicar un comentario